Økologiske marker 2015 (datasæt)

Kortet viser placeringen af de økologiske marker ved udgangen af 2015, der er fuldt omlagte, under omlægning eller planlagt at skulle omlægges til økologisk jordbrugsproduktion. Af kortet kan man d... Fold ud

Download data   Vis på kort   Download metadata   Skjul metadata   Links til metadata   Printervenlig
Identifikation
Metadata id:dc59a972-4aa1-4b67-9114-390536f2318e
Ressourcetitel:Økologiske marker 2015
Resumé:Kortet viser placeringen af de økologiske marker ved udgangen af 2015, der er fuldt omlagte, under omlægning eller planlagt at skulle omlægges til økologisk jordbrugsproduktion. Af kortet kan man dog ikke se om marken er fuldt omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Attributtabellen indeholder bl.a. et EjerNr., som er et fortløbende nummer, der bruges til at identificere de marker, som tilhører samme ansøger.
Ressourcetype:dataset
Link til ressource:http://www.jordbrugsanalyser.dk
Entydigt ressource-id:Økomarker2015
Navneområde for ressource-id:naturerhverv.dk
Sprog anvendt i ressourcen:dan
Klassificering af data og tjenester
Emnekategori:farming
Nøgleord
Nøgleord:Arealdække
Kontrolleret nøgleordsliste:GEMET
Referencedato for nøgleordsliste:2010-02-05
Datotype:publication
Nøgleord:Arealanvendelse
Kontrolleret nøgleordsliste:GEMET
Referencedato for nøgleordsliste:2010-02-05
Datotype:publication
Geografisk placering
Geografisk omskreven firkant:
Vest:8.07
Øst:15.2
Nord:57.75
Syd:54.56
Tidsreference
Tidsmæssige udstrækning:2013-06-01T00:00:00
Oprettelsesdato:2016-02-04
Kvalitet og gyldighed
Oprindelse og kvalitet:Datamaterialet til kortet stammer fra ansøgers indtegning af marker i NaturErhvervstyrelsens Internet Markkort (IMK) med oplysning om markens omlægningstidspunkt fra Fællesskemaet. Markerne er parret med NaturErhvervstyrelsens opdaterede liste over ansøgere, som enten er fuldt autoriserede økologer eller som har tilmeldt sig økologiordningen og som forventes at blive autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion. Kun marker, som har et omlægningstidspunkt, der ligger før 31/12-2015 er taget med i opgørelsen.
Geografisk opløsning:10000
Overensstemmelse
Specifikation:Specification (Erstat)
Oprettelsesdato:2016-02-04
Overensstemmelse med specifikation:false
Begrænsninger for adgang og brug
Betingelser for adgang og brug:Ingen restriktioner
Ansvarlig(e) organisation(er)
Kontaktpunkt for ressource:
Organisation:Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
e-mail:mail@lfst.dk
Rolle i forhold til ressourcen:owner
Metadatainformation
Kontaktpunkt for metadata:
Organisation:NaturErhvervstyrelsen, Fødevareministeriet
e-mail:dataogrisikoanalyser@naturerhverv.dk
Rolle i forhold til metadata:owner
Metadatadato:2017-03-13T13:47:58
Metadatasprog:dan